PREZENTARE GENERALĂ

Pentru noi, cel mai important lucru este protejarea confidenţialităţii utilizatorilor. Ne asigurăm că informaţiile oferite de dumneavoastră rămân private şi sunt folosite doar pentru scopurile cărora sunt destinate. https://cadastrumaxim.ro , siteurile partenere precum si societatile noastre au menirea de a-şi proteja şi respecta utilizatorii si clientii.


COLECTAREA INFORMAŢIILOR

Site-ul culege, cu ajutorul instrumentului Google Analytics, informaţii precum rank, locaţie, sex, dispozitive folosite pentru accesarea site-ului, date demografice, vârstă, afinităţi, limba vorbită, locaţia, comportamentul, frecvenţa, engagementul, browserul utilizat, tehnologia utilizată, providerul de internet, device-ul utilizat (mobil, PC, tabletă), comportamentul în paginile unui site, produsele si serviciile cumpărate, valoarea serviciilor si produselor cumpărate, Bolince, rate-ul, timpul petrecut pe site, numărul de pagini vizitate în medie, adresa IP, locaţia şi informaţiile referitoare la trafic pe care instrumentul Google Analytics le înglobează. Informaţiile pot fi compilate şi prezentate unor terţi, acest lucru realizându-se în conformitate cu regulile GDPR (vezi sectiunea dedicata GDPR)
Societatile comerciale Cadastru Maxim SRL, Emaa Systems Alba SRL si Birou Cadastru Maxim SRL, atat direct prin intermediul administratorilor si angajatilor precum si indirect prin intermediul colaboratorilor si al persoanelor mandatate culeg datele personale necesare cu privire la identitatea clientilor, proprietarilor, vecinilor si date tehnice si juridice necesare lucrarilor solicitate.
Prin utilizarea sau solicitarea serviciilor catre societatile noastra clientii se obliga să respecte dispoziţiile Legii nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 şi ale Regulamentului (UE) nr. 679/2016 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice sau juridice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor), în sensul nedivulgării informaţiilor cu caracter personal despre care au luat cunoştinţă.

Prelucream date cu caracter personal furnizate de dumneavoastră prin mijloace automatizate, în scopul efectuării înscrierilor în sistemul integrat de cadastru și carte funciară sau în vederea eliberării copiilor de pe documentele din arhivă. Informațiile înregistrate sunt destinate utilizării de către operator și sunt comunicate numai destinatarilor abilitați prin lege (Codul civil, legi speciale), inclusiv organelor de poliție, parchetelor, instanțelor, altor autorități publice. Conform Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, cu modificările și completările ulterioare, beneficiați de dreptul de acces, de intervenție asupra datelor și de dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale. Totodată, aveți dreptul să vă opuneți prelucrării datelor personale care vă privesc, în limitele prevăzute de art. 15 din Legea nr. 677/2001, cu modificările și completările ulterioare. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteți adresa la Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară cu o cerere scrisă, datată și semnată. De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a vă adresa justiției. Societatile noastre comerciale, prelucrează date cu caracter personal furnizate de dumneavoastră: nume, prenume, serie şi număr act de identitate, cod numeric personal, adresa poştală, numar de telefon, adresa de email, poze, fotografii, inregistrari audio/video, etc. Datele cu caracter personal sunt prelucrate de către operator în vederea îndeplinirii competenţelor legale privind evidenţele de cadastru şi carte funciară şi pot fi comunicate numai destinatarilor abilitaţi prin acte normative (Codul civil, Codul de procedură civilă, Codul fiscal, alte legi speciale), inclusiv organelor de poliţie, parchetelor, instanţelor sau altor autorităţi publice, în condiţiile legii. În acest sens vă informăm şi vă asigurăm că am luat măsuri tehnice şi organizatorice adecvate pentru protejarea datelor dumneavoastră.
În exercitarea drepturilor dumneavoastră prevăzute de Regulamentul nr. 679/2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date, dar şi pentru orice alte informaţii suplimentare legate de protecţia datelor cu caracter personal vă puteţi adresa responsabilului cu protecţia datelor, la adresa cadastrumaxim@yahoo.com, formulând o cerere scrisă, datată şi semnată sau la numerele de telefon de contact disponibile.


UTILIZAREA INFORMAŢIILOR CU CARACTER PERSONAL

Informaţiile personale cu privire la dumneavoastră nu vor fi înstrăinate, închiriate, vândute, împrumutate, expuse sau dezvăluite sub nici o formă tertilor cu exceptia societatilor comerciale si entitatilor cu care avem contracte de colaborare si/sau subcontractare si numai in sensul bunei desfasurari ale serviciilor prestate in raport cu scopul propus. Este posibil să folosim informaţiile dvs. personale doar pentru a vă contacta la anumite intervale de timp pentru chestiuni direct relaţionate cu site-ul nostru, societatile noastra comerciale si serviciile sau produsele noastre.


ZONA DE ACCES PUBLIC

Vă rugăm să reţineţi că publicarea oricărei informaţii personale cu privire la dumneavoastră, în zona de acces public a site-ului nostru (secţiuni gen blog/forum/recenzii/commenturi/pareri) poate fi colectată de alte persoane asupra cărora nu avem niciun control.


INTERZIS UTILIZATORILOR PERSOANELOR SUB 18 ANI

Acest site nu este destinat copiilor sub 18 ani. Nu colectăm în mod conştient informaţii din partea utilizatorilor sub 18 ani.


SECURITATEA DATELOR

Măsurile de securitate proiectate de noi, atât tehnic, cât şi organizatoric, au rolul de a proteja informaţiile dumneavoastră personale. Totuşi, nu putem garanta că securitatea noastră nu poate fi accesată de persoane neautorizate folosindu-se de mijloace informaţionale avansate.


MODIFICAREA POLITICILOR INTERNE

Politica de confidenţialitate poate fi modificată de către administrator dacă acesta consideră că este necesar acest lucru. Utilizatorii vor fi anunţaţi de modificările efectuate de Administrator, pentru ca utilizatorii să aibă în permanenţă la cunoştinţă tipul de informaţii pe care le culegem şi modul lor de utilizare.