A fost lansata cartea "Lucrari Aplicative de Cadastru Conform Ordin 700/2014 al Directorului General al A.N.C.P.I. Partea I" - autori: Maxim Mariana Irina si Maxim EmanuelTrăim într-o perioadă de tranzitie.
Totul se schimbă. Fiecare zi este supusă provocării de a reusi.
Prezentul material isi doreste să fie o concretizare a legislatiei în vigoare din domeniul cadastrului si publicităsii imobiliare privind modul de întocmire al documentatiilor cadastrale, fiind adresată studensilor de la specializările din domeniu, persoanelor fizice autorizate, precum si persoanelor interesate de acest domeniu.
Asa după cum se cunoaste in materie, in anul 2014 au avut loc schimbări considerabile prin abrogarea unor ordine în vigoare până in luna septembrie, prin aparitia Ordinului nr. 700/2014 privind aprobarea Regulamentului de avizare, recepţie şi înscriere în evidenţele de cadastru şi carte funciară.
Materialul este structurat in 7 părti constituind în mod gradat un summum de cunostinte, exemple teoretice şi practice inspirate din lucrări de specialitate ce au fost recepţionate, respectiv înscrise în cartea funciară pentru care s-au generat incheieri de carte funciară.
Fiecare exemplificare a lucrării de specialitate va fi structurata în două părţi: prima parte – conţinutul lucrării explicând în câteva cuvinte cazul ce va fi expus şi de asemenea, componenţa dosarului conform legislaţiei în vigoare, iar partea a doua – studiu de caz – exemplu practic, în care se va trata strict cazul expus.

În speranţa că acest material vă va satisfice asteptările vă mulţumim pentru interesul acordat.


Pentru informatii suplimentare privind volumul de carte prezentat va rugam sa ne contactati:
Tel: 0766 216 570 Email: cadastrumaxim@yahoo.com Email: cadastrumaxim@gmail.com