ORDIN privind aprobarea Regulamentului de avizare, receptie si inscriere in evidentele de cadastru si carte funciara

Avand in vedere:
- dispozitiile art. 4 lit. a) si c), art. 20, art. 24 alin. (2) si art. 40 alin. (2) din Legea cadastrului si a publicitatii imobiliare nr. 7/199a, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
- dispozitiile art. 1 alin. (5) din Ordinul ministrul administratiei si internelor nr. 3912009 privind aprobarea tarifelor pentru serviciile furnizate de Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara si unitatile sale subordonate si a taxei de autorizare pentru persoanele care realizeaza lucrari de specialitate din domeniile cadastrului, geodeziei si cartografiei, cu modificarile si completarile ulterioare in temeiul art. 3 alin. (12) din Legea cadastrului si a publicitatii imobiliare nr. 7/1996, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, coroborat cu art. 15 alin. (3) din Regulamentul de organizare si functionare a Agenliei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 1.288/2012, cu modificarile ulterioare, Directorul general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara emite

REGULAMENTUL DE AVIZARE, RECEPTIE SI INSCRIERE IN EVIDENTELE DE CADASTRU SI CARTE FUNCIARA - Click mai jos pentru Descarcare!