INSCRIERE CONSTRUCTIE

Documentatie tehnica de intabulare a constructiei in cartea funciara.

Acte necesare:

 • Extras de carte funciara actualizat
 • Copie documentatie de intabulare sau de parcelare (daca exista)
 • Autorizatie de construire - copie legalizata (de la primarie)
 • Proces verbal la terminarea lucrarilor - copie legalizata (de la primarie)
 • Certificat fiscal cu valoarea de impunere - de la impozite si taxe locale
 • Copii planuri de la proiectant (plan de situatie, subsol, parter, etc)
 • Copie buletin proprietari sau certificat de inregistrare firma (dupa caz)
 • Anexa 1, 2, 5 - se completeaza la birou sau in teren (dupa caz)
 • Anexa 17 - Certificat de atestare/edificare - de la primarie (dupa caz)
 • Declaratie notariala de intabulare ambii proprietari (dupa caz)
 • Contract de cesiune (vanzare cumparare) (dupa caz)
 • Declaratie autentica de acord proprietar privind intabularea constructiei pe sot/sotie (dupa caz)
 • Acordul bancii privind intabularea constructiei (dupa caz)

Pentru alte detalii privind intabularea constructiilor in cartea funciara va rugam sa ne contactati!