Dati-ne Like pe Facebook Watch us on YouTube My Space Follow us on Twitter Linked In Flickr
inregistrare
 • Intabulare Constructie Flux RSS


  Documentatie tehnica de intabulare a constructiei in cartea funciara.
  Intabularea poate fi efectuata atat la stadiul final cat si la un stadiu intermediar in functie de preferinte si obiectul lucrarii. De asemenea, se pot intabula constructii, anexe si imprejmuiri ale imobilelor.

  Acte necesare:

  • Extras de carte funciara
  • Autorizatie de construire - copie
  • Proces verbal de receptie la terminarea lucrarilor - copie
  • Certificat de atestare a edificarii constructiei - de la primarie - original sau copie conform cu originalul
  • Certificat fiscal cu valoarea de impunere a constructiei - de la impozite si taxe locale
  • Copie documentatie cadastrala receptionata inainte de emiterea autorizatiei de construire (daca exista)
  • Copie acte de identitate proprietari sau certificat de inregistrare firma (dupa caz)
  • Anexe conform Regulament la ODG 600/2023 al ANCPI - se completeaza dupa caz
  • Proces verbal de receptie cu stadiul lucrarilor (pentru intabularea constructiilor nefinalizate, la stadiul de executie)
  • Copii planuri de la proiectant (plan de situatie, subsol, parter, etc)
  • Acte administrative emise de autoritatea publica locala (dupa caz - pentru actualizarea categoriilor de folosinta, pentru certificarea faptului ca imobilul este situat in intravilan/extravilan, pentru confirmarea adresei, etc)
  • Contract de cesiune (daca este cazul)
  • Acordul bancii privind intabularea constructiei (daca este cazul)


  Pentru alte detalii privind intabularea constructiilor in cartea funciara va rugam sa ne contactati!

Banner